ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"เฉลิมชัย"ลั่น!เดินหน้าหนุนการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสะพานหยีเพื่อพี่น้องชาวพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายโอฬาร ทองขาวเผือก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง บรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวทักทายข้าราชการ และประชาชนว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหลังจากที่ได้มีการผลักดันงบประมาณโครงการบรรเทาอุทกภัยรวม 90 ล้านบาท และในการนี้ได้ให้ความมั่นใจถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยให้ข้อคิดแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าการขับเคลื่อนภาคการเกษตรนั้นแท้จริงแล้วคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพไหนก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้บริการผลิตผลภาคการเกษตรด้วยกันทั้งสิ้น  และในท้ายที่สุดได้ฝากแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับพี่น้องภาคประชาชนว่าขอให้มองว่าเราคือคนในครอบครัวที่จะช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ให้มีความมั่นคงแข็งแรงดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพในเบื้องต้น อนึ่ง โครงการฝายพญาโฮ้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยน้ำลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัยช่วยให้การระบายน้ำหลากในลุ่มน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเขตพื้นที่ รวม 22,557ไร่ ดังนี้ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา 6,163 ไร่ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา 7,671 ไร่ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง 2,613 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง 6,110 ไร่ โดยโครงการประกอบด้วย ฝายน้ำล้นแบบพับได้ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก จํานวน 1 แห่ง คลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 14,500 เมตร ประตูระบายน้ำปากคลอง จำนวน 1 แห่ง ประตูระบายน้ำกลางคลอง จำนวน 6 แห่ง ประตูระบายน้ำปลายคลอง จำนวน 1 แห่ง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการภายในปี 2568

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม