ตำแหน่งของคุณ Home กทม

นายกฯลุยติดตามสถานการณ์น้ำชี-มูล-น้ำโขงกรมชลฯกางแผนแก้น้ำท่วมอุบลฯ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์น้ำ และพบปะประชาชน สั่งเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ขณะที่กรมชลประทานกางแผนบริหารจัดการน้ำชี-มูล-น้ำโขง ลดผลกระทบน้ำท่วมในอนาคต เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พลเ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ เขื่อนสิรินธร ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชีและแม่น้ำมูลมีแนวโน้มลดลง โดยแม่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำ E.98 บ้านเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ต่ำกว่าตลิ่ง 0.42 ม. มีแนวโน้มทรงตัว ในส่วนของแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ต่ำกว่าตลิ่ง 0.37 ม. มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบางแห่งที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในเขต อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ ทั้งสิ้น 382.80 ไร่ กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดจราจรน้ำแม่น้ำชี-มูล โดยการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 100 เครื่อง และเรือสูบน้ำ 1 ลำ บริเวณท้ายแก่งสะพือ ช่วยเพิ่มอัตราการไหลได้ประมาณวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลลดลงต่ำกว่าตลิ่ง 24 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณท้ายแก่งสะพือ 1 เครื่อง บริเวณปตร.วัดเสนาวงศ์ อ.วารินชำราบ 4 เครื่อง และที่ชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ 3 เครื่อง รวมทั้งได้สนับสนุนการวางแนวกระสอบทราย จำนวน 6,300 ลูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมไปถึงการวางแผนเก็บกักน้ำไว้ในแหล่งน้ำต่างๆ สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ตามนโยบายของนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้วางแนวทางให้ต้นน้ำเก็บ กลางน้ำชะลอ ปลายน้ำระบาย ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 78 ครัวเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมการบรรเทาสาธารณภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ณ ศาลาประชาวาริน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดและติดตามโครงการสำคัญต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาท่วมแล้งซ้ำซากให้แก่ประชาชนให้มากที่สุดด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม