ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯมจ.ทิฆัมพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี64

วันนี้ 24 ก.ค.64 เวลา 10.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอพระคันธารราษฎร์ หอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสร พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระมณเฑียรธรรม หอศาสตราคม และ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม