ตำแหน่งของคุณ Home กทม

วธ.ยืนยันฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อที่อย.รับรองร่วมพิธีถวายผ้ากฐินได้

นายประสพ รองปลัดวธ. เผยแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานทุกภาคส่วนรับทราบแล้ว กรณีผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธี เดินทางข้ามเขตจังหวัด-ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ครบโดส ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR หรือ ATKจากกรณีที่มี สส. ท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า “มหาเถรสมาคม กำหนดมาตรการการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานเข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีนะครับ อนุญาตเฉพาะคนที่ฉีด AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ J&J เท่านั้น”วันนี้ (14 ต.ค. 64) นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในฐานะโฆษกวธ. เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง เนื่องจากวธ.โดยกรมการศาสนา(ศน.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน โดยการได้รับวัคซีนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติจะหมายความรวมถึงวัคซีนทุกยี่ห้อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หรือองค์การอนามัยโลกรับรอง และพศ. ได้นำข้อปฏิบัติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา เห็นชอบแล้วรองปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับวัดต่างๆ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสำหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้ภาคส่วนต่างๆ รับทราบแล้ว โดยแนวปฏิบัติมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วันในวัคซีนที่อย. หรือองค์การอนามัยโลกให้การรับรอง กรณีการข้ามเขตจังหวัดของผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือกฐินราษฎร์ สำหรับผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบโดสตามที่สธ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR / Antigen Test Kits พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินในปีนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือกองศาสนพิธี โทร 0 2209 3721-22ภาพประกอบ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม