ตำแหน่งของคุณ Home กทม

"ATK"ตัวเลขเงา!วันนี้4,125ยอดเพิ่ม14,988ราย

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 17 ต.ค.64รวม 14,988 ราย !!!เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย !!!ตรวจ ATK (ผลบวก) 4,125 รายปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการยังอยู่แค่วันที่ 8 ต.ค. 2564 จำนวน 71,282 รายพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 10,464 รายคิดเป็น Positive rate = 14.68% ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริง ๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีนอ้างอิงข้อมูล:https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม