ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ตร.เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

วันที่ 25 ก.ย.64 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ในห้วงระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ถึงแม้ว่าปัจจุบันมี 14 จังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเหลือพื้นที่อีก 12 จังหวัดในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัย เร่งให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว และในบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูง โดยให้มีการจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วน รวมถึงประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับความช่วยเหลือ การสอบถามเส้นทางการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่ได้รับที่ได้รับความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสอบถามเส้นทางการจราจร สามารถโทรศัพท์สอบถามมายังสายด่วน 191 สายด่วน 1193 หรือสายด่วน 1599ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม