ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ดรกัลยาณีนายกฯส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมเหล่ากาชาดศรีสะเกษ-พมจ.ศก.และเครือข่ายลุยน้ำรุดช่วยเหลือ8ครอบครัวที่ติดโควิดต้องกักตัวเองไม่มีอาหารประทังชีวิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ชุมชนหนองยาง ท่ามกลางสภาพน้ำท่วมขังในชุมชน นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชลธิชา พูลทวี ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นางณภาภัช โพธิ์งาม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพัชรินทร์ ธุสาวัน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายต่อพงศ์ จันทร์พวง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นางภูษนิสา ขันตี รองสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมนำสิ่งของถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) และมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก แต่ที่เป็นปัญหาคือครอบครัวนี้มีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกัน จึงต้องกักตัว ทั้งหมดเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งหมด 8 ครอบครัวดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า เมื่อวาน วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้ไปมอบบ้านโครงการกับคณะผู้ว่าฯและเหล่ากาชาด ได้รับการติดต่อจากนางนงลักษณ์ ชัยชาญ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 กรณีครอบครัวประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (รักษาตัวใน รพ.) และมีสมาชิก จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก ทั้งมีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงถูกกักตัว จำนวน 8 ครอบครัว ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดย ขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการประทังชีวิต เพราะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ถูกชุมชนบังคับให้รับผิดชอบต่อสังคมให้กักตัวในบ้าน ตนจึงได้จัดสิ่งของเครื่องอุปโภคข้าวสารอาหารแห้ง ตามที่ได้รับการประสานมา โดยจัดสิ่งของให้ทั้งหมด 8 ครอบครัว ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มอบหมายให้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดนำถุงยังชีพมามอบจำนวน ทั้งหมด 8 ครอบครัว หน่วยงาน Onehome ก็มอบถุงยังชีพ สนง.ปภ.จ.ศก มอบน้ำดื่ม ฯลฯ ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวต่อว่า เมื่อคณะได้นำของไปเยี่ยม ทำให้เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวในชุมชนที่มีผู้ติดโควิด-19 ที่ทำให้ต่างคนต่างมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพราะต่างกลัวจะติดโควิด-19 จากครอบครัวที่มีอาการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ แม้กระทั่งจะออกไปหาซื้ออาหารข้างนอกก็ไปไม่ได้ จึงได้ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 เพื่อ ให้ มีผู้นำข้าวสารอาหารแห้งมาให้จะได้ใช้ประทังชีวิตจนกว่าผู้ที่ติดโควิดจะหายเป็นปกติและไม่ต้องกักตัวในบ้านต่อไปสามารถออกไปหาซื้ออาหารข้างนอกมาทานได้ นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า ขอขอบพระคุณเหล่ากาชาดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนสิ่งของและร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งนายต่อพงศ์ จันทร์พวง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ก็ได้นำคณะ นางกันยารัตน์ คำบาล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นางภูษนิศร ขันตี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ มาดูแลและหาวิธีให้ความช่วยเหลือ 8 ครอบครัวนี้ ต่อจากคณะแรกที่นำสิ่งของมามอบเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นวันนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม