ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ตรังของบกว่า300ล้านขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ตรัง ประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันนี้ (22 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ( ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนองและสตูล ) โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก , นายภูวน้ฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดเตรียมข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก งบประมาณ 247 ล้านบาท , โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล งบประมาณกว่า 43 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้พิจารณาเสนอแผนงานโครงการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ด้วย.//////

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม