ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ภาพดาวเทียมซูมชัด!น้ำท่วมสุพรรณฯขยายวงกว้าง

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 โดยระบุ GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคกลาง บริเวณตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จากภาพจะพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามวัดนางบวช และวัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม