ตำแหน่งของคุณ Home หน้าหนึ่ง

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลกระบี่

วันนี้ 10 ก.ค.64 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ไปถวายแด่ พระเทพวชิรากร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ตามประกาศว่า พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวอึก จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1

พระเทพวชิรากร เดิมชื่อ สมชัย แก้วมา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 อายุ 64 ปี พรรษา 38 ณ บ้านทุ่งสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บิดาชื่อ นายไข่ แก้วมา มารดาชื่อ นางเนียบ แก้วมา บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี พระสุตาวุธวิสิฐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้บรรพชาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ณ วัดบางโทง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้ลาสิกขาบทในปี พ.ศ. 2523 และได้อุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. 2524 ณ วัดคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี พระครูอาทรสังวรกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม